• Training

  25 Dec 2020 | Sidebar main

  "Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?" 
"Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?" 
"Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?" 
"Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?" 
"Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, [...]

  Read more

  Taakprofiel

  27 Apr 2018 | Sidebar main

  Het taakprofiel is bruikbaar voor aandachtsfunctionarissen binnen alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming bieden aan kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen. Voor organisaties die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is het wenselijk om een aandachtsfunctionaris aan te stellen. De taak aandachtsfunctionaris is in de meeste [...]

  Read more

  Competenties

  27 Apr 2018 | Sidebar main

  Competentieprofiel 1. Signaalverantwoordelijk Je volgt de meldcode en bent verantwoordelijk voor ‘Stap 1. Breng signalen in kaart’. In stap 1 deel je zorgen de betrokkene en/of de jeugdige om de signalen in kaart te brengen. Daarnaast heb je een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis’. Wanneer je signalen ziet, [...]

  Read more

  Implementatie

  27 Apr 2018 | Sidebar main

  Een goede implementatie en borging is een must om huiselijk geweld te kunnen signaleren en effectief aan te pakken. De informatie kunt u op twee manieren gebruiken, afhankelijk van de fase van het implementatieproces binnen uw organisatie. Wanneer u start met de implementatie, gebruikt u deze informatie als basis voor de implementatie. Wanneer u al een implementatieplan heeft geschreven en de[...]

  Read more