• Training

  "Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?"
  
"Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?"
  
"Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?"
  
"Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?"
  
"Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?"

  Herken je deze vragen bij jezelf als aandachtsfunctionaris? Dan raden wij je aan om de Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen. Je wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling. Na het volgen van de training kun je als aandachtsfunctionaris binnen uw organisatie aan de slag. 
  Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  De training omvat zes dagdelen die modulair zijn opgebouwd uit de aandachtsgebieden:

  • Werken met de meldcode
  • Organiseren en profileren
  • Informatie delen en verwerken
  • Samenwerken
  • Adviseren en steunen
  • Implementeren en communiceren

  Tijdens de training ontwikkel je een implementatieplan. Dit implementatieplan is de start of doorontwikkeling van de implementatie en borging van de meldcode binnen de organisatie. Voor het maken van het implementatieplan en de leesopdrachten staan 10 uur huiswerk. Na afloop van de training ontvang je bij 80% aanwezigheid een certificaat. 

  Klik hier voor meer informatie over de basistraining Aandachtsfunctionaris.