• Implementeren van de meldcode begint met een deskundige aandachtsfunctionaris

  Huiselijk geweld - Partnergeweld - Kindermishandeling - Ouderenmishandeling

 • Over de aandachtsfunctionaris

 • Als aandachtsfunctionaris adviseer, coach en steun je medewerkers bij het volgen van de stappen van de meldcode. Een collega kan een beroep op jou doen bij vragen of dilemma's over het inzetten en volgen van de meldcode en/of bij zorgen over een kind, volwassene of oudere.

 • Wanneer een interne of externe collega advies vraagt analyseer je samen de situatie en adviseer je over de te volgen stappen. Je geeft ook advies indien het nodig is om de situatie op of af te schalen. Je maakt afspraken over of en zo ja, op welke wijze jouw collega behoefte heeft aan vervolgadvies.

 • Je biedt steun en nazorg indien jouw collega ook emotioneel wordt geraakt door de situatie. Naast deze adviestaak heb je ook een adviserende taak bij het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisatie. Je adviseert de directie, management en bestuur hierover.

 • Professionals die in contact met kinderen, volwassenen en ouderen komen kunnen vormen van huiselijk geweld signaleren. Om huiselijk geweld effectief aan te pakken zijn kennis en vaardigheden nodig.

  Lees meer

 • De verantwoordelijkheden en taken van de aandachtsfunctionaris geven een kader van waaruit je je werk kan vormgeven.

  Lees meer

 • Implementeren en borgen van de aanpak huiselijk geweld en de meldcode is een continu proces. Het implementatieplan helpt hierbij.

  Lees meer

 • De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is de basis voor een effectieve aanpak huiselijk geweld.

  Lees meer

 • Voldoet de meldcode van jouw organisatie aan de wettelijke en branchekaders? Check het met de meldcodecheck!

  Lees meer

 • Training

  Zorg ervoor dat je als aandachtsfunctionaris deskundig bent, zodat je medewerkers, managers en directie kunt adviseren over een effectieve aanpak huiselijk geweld.

  Lees meer