• Implementeren van de meldcode begint met een deskundige aandachtsfunctionaris

  Huiselijk geweld - Partnergeweld - Kindermishandeling - Ouderenmishandeling

 • Adviseren & Steunen

  De aandachtsfunctionaris adviseert en begeleidt collega's bij signalen van huiselijk geweld en het volgen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega's kunnen een beroep op de aandachtsfunctionaris doen wanneer zij vragen of dilemma's hebben. 

  De aandachtsfunctionaris vraagt de situatie uit en analyseert samen met collega's de situatie en adviseert over de te volgen stappen. De aandachtsfunctionaris kan ook steun en nazorg bieden wanneer een collega emotioneel wordt geraakt door de situatie.

 • Implementeren & Borgen

  De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende en ondersteunende taak bij het implementeren en borgen van de meldcode. Een aandachtsfunctionaris adviseert management en directie over de inzet van de meldcode binnen de organisatie.

  Een aandachtsfunctionaris kan als spin in het web functioneren als het gaat om het implementeren en borgen van de meldcode.

 • Specialisatie

  Een aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams en gemeenten. 

  Afhankelijk van de doelgroep van de organisatie is de aandachtsfunctionaris gespecialiseerd in huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

 • Professionals die in contact met kinderen, volwassenen en ouderen komen kunnen vormen van huiselijk geweld signaleren. Om huiselijk geweld effectief aan te pakken zijn kennis en vaardigheden nodig.

  Lees meer

 • De verantwoordelijkheden en taken van de aandachtsfunctionaris geven een kader van waaruit je je werk kan vormgeven.

  Lees meer

 • Implementeren en borgen van de aanpak huiselijk geweld en de meldcode is een continu proces. Het implementatieplan helpt hierbij.

  Lees meer

 • De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is de basis voor een effectieve aanpak huiselijk geweld.

  Lees meer

 • Voldoet de meldcode van jouw organisatie aan de wettelijke en branchekaders? Check het met de meldcodecheck!

  Lees meer

 • Training

  Zorg ervoor dat je als aandachtsfunctionaris deskundig bent, zodat je medewerkers, managers en directie kunt adviseren over een effectieve aanpak huiselijk geweld.

  Lees meer