• Competenties

  Competentieprofiel 1. Signaalverantwoordelijk

  Je volgt de meldcode en bent verantwoordelijk voor ‘Stap 1. Breng signalen in kaart’. In stap 1 deel je zorgen de betrokkene en/of de jeugdige om de signalen in kaart te brengen. Daarnaast heb je een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis’. Wanneer je signalen ziet, hoort, ruikt of voelt bespreek je deze signalen met een deskundig professional en/of Veilig Thuis. Een deskundig professional is een professional met een competentieprofiel 2 of 3.

  Competentieprofiel 2: Signaal- en handelverantwoordelijk

  Je volgt de meldcode en bent verantwoordelijk voor ‘Stap 1. Breng signalen in kaart’. Daarnaast heb je een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis’. Wanneer je zorgelijke signalen ziet, hoort of ruikt, bespreek je deze signalen met een deskundig professional en/of Veilig Thuis. Een deskundig professional is een professional met een competentieprofiel 2 of 3.

  Je bent daarnaast verantwoordelijk voor ‘Stap 3. Gesprek met betrokkene(n) en/of jeugdige’.  Je bespreekt de signalen die je hebt gezien en gehoord met de betrokkene(n) en bespreekt de uitkomsten van het gesprek met de deskundig professional en/of Veilig Thuis.

  Vervolgens ben je verantwoordelijk voor ‘Stap 4 en 5. Weeg de onveiligheid of het geweld en beslist met het afwegingskader’. Je beoordeelt de veiligheidssituatie, samen met een deskundig professional of Veilig Thuis en beantwoord de vijf afwegingsvragen. Vervolgens neem je de volgende twee beslissingen. Indien melden bij noodzakelijk is, meld je bij Veilig Thuis en indien hulp organiseren (ook) mogelijk is, organiseer je hulp.

  Competentieprofiel 3. Adviesverantwoordelijk

  Je adviseert, coacht en steunt professionals bij het volgen van de stappen van de meldcode. Een professional kan een beroep op jou doen bij vragen of dilemma's over het inzetten en volgen van de meldcode. Wanneer een collega advies vraagt analyseer je samen de situatie en adviseer je over de te volgen stappen. Je geeft ook advies indien het nodig is om de situatie op of af te schalen. Je maakt afspraken over of en zo ja, op welke wijze jouw collega behoefte heeft aan vervolgadvies. Je biedt ook steun en nazorg indien jouw collega ook emotioneel wordt geraakt door de situatie. Naast deze adviestaak heb je ook een adviserende taak bij het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisatie. Je adviseert de directie, management en bestuur hierover.

  Competentieprofiel 4. Implementeer- en borgverantwoordelijk

  Je bent verantwoordelijk voor een goede implementatie en borging van de meldcode binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk dat er een organisatiegerichte meldcode is ontwikkeld volgens de kwaliteitscriteria zoals gesteld in de wet Besluit verplichte meldcode, de branchegerichte meldcode en het afwegingskader van de sector. Je bent ook verantwoordelijk dat in de meldcode de branchegerichte voorwaarden zijn verwerkt en dat alle medewerkers de meldcode kennen en hanteren.