• Implementatie

    Een goede implementatie en borging is een must om huiselijk geweld te kunnen signaleren en effectief aan te pakken. De informatie kunt u op twee manieren gebruiken, afhankelijk van de fase van het implementatieproces binnen uw organisatie. Wanneer u start met de implementatie, gebruikt u deze informatie als basis voor de implementatie.
    Wanneer u al een implementatieplan heeft geschreven en de implementatie is gestart kunt u deze informatie gebruiken als checklist. U heeft dan een indicatie wat de stand van zaken is van het implementatieproces en dan biedt informatie handvatten voor doorimplementatie en borging.

    download hier het implementatieplan.