• Taakprofiel

    Het taakprofiel is bruikbaar voor aandachtsfunctionarissen binnen alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming bieden aan kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen. Voor organisaties die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is het wenselijk om een aandachtsfunctionaris aan te stellen. De taak aandachtsfunctionaris is in de meeste organisaties ondergebracht binnen leidinggevende, coördinerende en staffuncties.

    Download hier de taakomschrijving van de aandachtsfunctionaris.